zoek!

Het Technoplanet aanbod voor scholen, BSO organisaties en buurthuizen om jongeren van 4 tot 16 jaar Wetenschap en Techniek te laten ervaren, is nu nog completer!

Download hier ons programmaboekje voor schooljaar 2017/2018.

 

Technoplanet laat jongeren kennismaken met de wereld van Techniek en Wetenschap! Niet door er over te lezen maar juist door er zelf mee aan de slag te gaan.

Dit kan 5 dagen per week in de vorm van Techniekateliers, Chemielessen, Buitenschoolse activiteiten en Kinderfeestjes. Samen met het technisch beroepsonderwijs en het bedrijfsleven maakt Technoplanet techniek herkenbaar, toegankelijk en LEUK.

Vanaf schooljaar 2015-2016 werken we bij Technoplanet met een iets andere opzet dan u van ons gewend bent. Het techniekatelier gaat ingericht worden op basis van verschillende planets. Elke planet krijgt een eigen ruimte binnen ons techniekatelier met daarbij een compleet nieuwe uitstraling voor de bijbehorende lessen.

We starten dit schooljaar met de volgende 4 planets: Designplanet, Scienceplanet, Energyplanet en Paperplanet. We hebben ons lesaanbod onderverdeeld in deze vier verschillende werelden zodat het voor u overzichtelijker wordt en wij kunnen toewerken naar een doorlopende leerlijn binnen elke planet.

 

 

 

Wij heten u van harte welkom bij Technoplanet!