zoek!

Medewerkers

Het Technoplanet team:

    * Helma Jacobs (docent)
    * Roy Reuser (planner / docent)
    * Ida Blik (chemie docent)
    * vrijwillger:  André de Jager (ondersteuning lessen chemie)

De Stichting Technoplanet kent een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

      * Kenniscentrum Bèta Techniek: Franske van Duuren (voorzitter)

      * Akzo Nobel:
      * Pabo (HAN):
      * Rijn IJssel: