zoek!

Geschiedenis

In Arnhem opereert sinds 1970 de stichting De Jonge Onderzoekers, waaraan in 1985 Technika 10 is toegevoegd. Technika 10 is een initiatief om vooral meisjes te stimuleren zich met techniek bezig te houden en zich voor techniek te interesseren. Vanaf 1990 is het Technisch Creatief Jeugdcentrum Arnhem (TCJA) gestart met diverse educatieve projecten voor leerlingen in het basisonderwijs. Inmiddels maken ca 130 basisscholen uit Arnhem en uit 35 andere plaatsen in Gelderland gebruik van de activiteiten van het TCJA. Daarnaast voert het TCJA in opdracht van een aantal bedrijven verschillende educatieve projecten uit.

Het TCJA slaagde er in om jaarlijks ca. 20.000 kinderen te bereiken met technische activiteiten en projecten. Alle lofuitingen van zowel overheid als bedrijfsleven ten spijt lukte het echter niet om een solide financiële basis te creëren. Vanuit de noodzaak om een oplossing te zoeken voor haar financiële problemen, heeft het TCJA in het najaar van 2004 het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de gemeente Arnhem uitgenodigd voor een bijeenkomst met als titel: TCJA nodig of overbodig? Dit heeft geresulteerd in een samenwerking van alle partijen om er voor te zorgen dat techniekeducatie in de regio Arnhem behouden blijft en zich kan uitbreiden tot een breder scala van activiteiten dan die van het TCJA alleen. Deze gezamenlijke aanpak heeft geresulteerd in de oprichting van de stichting Technoplanet, die toeziet op de ontwikkeling van Technoplanet, educatief centrum voor techniek & science.