zoek!

Visie

Technoplanet biedt in een inspirerende en uitdagende leeromgeving een scala van mogelijkheden voor een oriëntatie op de wereld van Techniek en Wetenschap. Meisjes en jongens kunnen in deze werelden ontdekken én ervaren waar hun talenten liggen.

In de visie van Technoplanet is samenwerken met bedrijven, de overheid en het onderwijs een voorwaarde om de missie vorm te geven. Slechts door gezamenlijk te werken aan een rijke leeromgeving voor jongeren, kunnen resultaten bereikt worden.

Technoplanet werkt nauw samen met Rijn IJssel en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  (HAN) en fungeert zowel inhoudelijk als bij de uitvoering van haar programma's als leerbedrijf in brede zin.