zoek!

Algemene Voorwaarden

1       AANMELDEN

1.1    Aanmelden kan via een volledig ingevuld aanmeldingsformulier dat per post of per e-mail teruggestuurd kan worden.

 

1.2    Het kan zijn dat de voorkeursdatum niet gerealiseerd kan worden. In dat geval wordt er een datum gekozen die zo dicht mogelijk bij deze datum in de buurt ligt.

 

1.3    De aanmelding wordt op 2 manieren bevestigd: De eerste bevestiging geschiedt per e-mail, vrij snel na de aanmelding. De tweede bevestiging geschiedt per post en wordt ten minste een week voorafgaand aan de eerst geboekte activiteit verstuurd.

 

2       WIJZIGEN / ANNULEREN

2.1    Wijzigen of annuleren van een geplande activiteit kan tot uiterlijk 1 week (5 werkdagen) voorafgaand aan de geplande datum. Gebeurt dit later dan is Technoplanet genoodzaakt de kosten daarvoor in rekening te brengen.

 

2.2    Wanneer een Solarta les niet tijdig wordt afgemeld worden ook hiervoor de kosten (kostprijs: € 450,-) in rekening gebracht.

 

2.3    Annuleren of wijzigen van de ingeplande activiteit dient telefonisch te geschieden.

 

3       LESKISTEN

3.1    Leskisten worden compleet afgeleverd. Mocht u constateren dat er iets ontbreekt, adviseren wij u direct Technoplanet te bellen.

 

3.2    Indien de leskist niet compleet ingeleverd wordt en er is niet gemeld dat er iets ontbrak, zullen de kosten voor herstel in rekening worden gebracht.

 

3.3    De leskist wordt bij de hoofdingang afgeleverd en opgehaald.

 

4       OVERIG

4.1    Technoplanet is niet aansprakelijk voor materiële- letsel- of enige andere schade aan leerling of docent of een andere persoon of zaak, die tijdens één van de activiteiten, of door het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, van Technoplanet is ontstaan.

 

4.2    Het is niet toegestaan lesmateriaal te kopiëren, te verhuren aan derden of in het geval van leskisten, deze door iemand anders te laten gebruiken dan aangegeven op het aanmeldingsformulier.

 

5       BETALING

5.1    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.